A179-193

Oxidation till vänster och reduktion till höger

Recepten finns i receptsamlingen A-serien