A194-208

Oxidation till vänster och reduktion till höger

Recepten finns i receptsamlingen A-serien